MEDICAL CARD

1) MEDICAL CARD TAKAFUL
2) MEDICAL CARD CONVENTIONAL

NOTA KAKI: -

Pembaca dinasihatkan untuk terus berhubung dengan saya untuk segala persoalan dan pertanyaan mengenai medical card ini. Fakta dibawah ini adalah bahan bacaan yang berfakta. Untuk mendapatkan maklumat yang lebihi tepat berkenaan dengan keadaan dan diri pembaca, dinasihatkan untuk terus berhubung dengan saya selepas membaca maklumat dibawah. 

=========================================================================================

1) MEDICAL CARD TAKAFUL (I-FLEXY PROTECT - medi auni) 

Medical Card Takaful juga dikenali sebagai Medi Auni. Medi Auni adalah pelan rider PERUBATAN jenis PERLABURAN yang menyediakan PERBELANJAAN PENGHOSPITALAN dan PEMBEDAHAN tanpa had sepanjang hayat yang melindungi peserta dengan 2 pilihan iaitu sehingga 80 tahun dan juga sehingga 100 tahun. 

Dengan tiadanya had seumur hidup, medi auni akan memastikan anda dilindungi sehingga berumur 100 tahun bergantung kepada tahunan anda. Penambahan sebanyak 10% daripada had tahunan permulaan seandainya tiada tuntutan yang diluluskan dalam setiap 5 tahun rider tertakluk kepada maksima 50% daripada had tahunan permulaan. 

Perlindungan dapat diperluaskan sehingga 9 orang ahli keluarga didalam satu polisi akan tetapi hanya terpakai kepada pasangan pemohon, anak-anak, dan juga ibu-bapa

Terdapat 3 jenis plan pilihan yang sedia ada iaitu:-

    a) Plan 200

        - RM200.00 semalam bilik rawatan di hospital swasta
        - RM200.00 elaun tunai kemasukkan keward akibat kemalangan jalan raya
        - RM100.00 elaun tunai harian kemasukkan ke hospital kerajaan.
        - termasuk dengan caj ambulan
        - caj pra penghospitalan selama 60 hari
        - caj selepas penghospital selama 60 hari
        - Had tahunan penggunaan RM1,120,000.00 

    b) Plan 300 

        - RM300.00 semalam bilik rawatan di hospital swasta
        - RM300.00 elaun tunai kemasukkan keward akibat kemalangan jalan raya
        - RM150.00 elaun tunai harian kemasukkan ke hospital kerajaan.
        - termasuk dengan caj ambulan
        - caj pra penghospitalan selama 60 hari
        - caj selepas penghospital selama 60 hari
        - Had tahunan penggunaan RM1,180,000.00 

    c) Plan 500

        - RM500.00 semalam bilik rawatan di hospital swasta
        - RM500.00 elaun tunai kemasukkan keward akibat kemalangan jalan raya
        - RM250.00 elaun tunai harian kemasukkan ke hospital kerajaan.
        - termasuk dengan caj ambulan
        - caj pra penghospitalan selama 60 hari
        - caj selepas penghospital selama 60 hari
        - Had tahunan penggunaan RM1,300,000.00
 

 

KELAYAKKAN

    a) Minimum umur 30 hari, maksimum umur 70 tahun
    b) Umur tamat tempoh, pilihan 80 tahun atau 100 tahun
    c) Minimum jumlah dilindungai / sum insured RM10,000.00
    d) Maksimum jumlah dilindungi / sum insured - tertakluk kepada pengunderaitan
    e) mode of payment : tahunan / setengah tahun / suku tahunan / bulanan PERKHIDMATAN NILAI TAMBAHAN

    a) Badal Haji
    b) Waqaf
    c) Qurban 

 

RIDER TAMBAHAN YANG DISEDIAKAN BERSAMA


=========================================================================================

2) MEDICAL CARD CONVENTIONAL (hla medishiedl iii)

HLA Medical Card juga dikenali sebagai HLA MediShield Rider III. HLA MediShiled Rider III adalah plan rider jenis PERUBATAN KOMPRENSIF yang menyediakan PERBELANJAAN PENGHOSPITALAN dan PEMBEDAHAN tanpa had sepanjang hayat yang melindungi peserta dengan pilihan umur 60, 70, 80, 90 dan juga 100 tahun. 

Dengan tiadanya had seumur hidup, MediShiled Rider III akan memastikan anda dilindungi sehingga umur 100 tahun bergantung kepada tahunan anda. 

Terdapat 3 jenis plan pilihan yang sedia ada iaitu:-

    a) Plan 200

        - RM200.00 semalam bilik rawatan di hospital swasta 
        - RM200.00 elaun tunai kemasukkan keward akibat kemalangan jalan raya  
        - termasuk dengan caj ambulan 
        - caj pra penghospitalan selama 90 hari 
        - caj selepas penghospital selama 90 hari 
        - Had tahunan penggunaan RM2,500,000.00 

    b) Plan 300 

        - RM300.00 semalam bilik rawatan di hospital swasta 
        - RM300.00 elaun tunai kemasukkan keward akibat kemalangan jalan raya  
        - termasuk dengan caj ambulan 
        - caj pra penghospitalan selama 90 hari 
        - caj selepas penghospital selama 90 hari 
        - Had tahunan penggunaan RM3,000,000.00 

    c) Plan 500

        - RM500.00 semalam bilik rawatan di hospital swasta 
        - RM500.00 elaun tunai kemasukkan keward akibat kemalangan jalan raya  
        - termasuk dengan caj ambulan 
        - caj pra penghospitalan selama 90 hari 
        - caj selepas penghospital selama 90 hari 
        - Had tahunan penggunaan RM3,500,000.00
 


KELAYAKKAN


    a) Minimum umur 30 hari, maksimum umur 70 tahun 
    b) Umur tamat tempoh, pilihan 60, 70, 80, 90 tahun atau 100 tahun 
    c) Minimum jumlah dilindungai / sum insured RM10,000.00
    d) Maksimum jumlah dilindungi / sum insured - tertakluk kepada pengunderaitan
    e) mode of payment : tahunan / setengah tahun / suku tahunan / bulanan 

RIDER TAMBAHAN YANG DISEDIAKAN BERSAMA

=========================================================================================

3) MEDICAL CARD CONVENTIONAL (hla medistarter)

Terdapat hanya 1 jenis plan pilihan yang sedia ada iaitu:-

    a) Plan 180

        - RM180.00 semalam bilik rawatan di hospital swasta 
        - RM180.00 elaun tunai kemasukkan keward akibat kemalangan jalan raya  
        - termasuk dengan caj ambulan 
        - caj pra penghospitalan selama 90 hari 
        - caj selepas penghospital selama 90 hari 
        - Had tahunan penggunaan RM1,000,000.00